[EBF] Secret Event 2

posted on 16 Jan 2013 21:29 by cosplayza
 
เอนทรี่นี้เกี่ยวข้องกับ
 
                                                         EBF
 
                                                         rm
 
 
 
นี่เป็นมินิเควสแรกที่นังพิส่งทันเวลาค่ะ เฮฮฮฮฮ
/เดธไลน์พอดี ;w;/
 
 
ตัวเหร้ไรว่ะ!!!!!
 
 
 
 
------------------------------------------------
 
*ตอนนี้รู้ซึ้งถึงการที่อยากกินอะไรแล้วม่ได้กินเป็นอย่างมาก /ร้องหุ้ย
 
*ปวดฟันจนแทบจะพูดไม่ได้ ฮรื่อออออ /พรากส์
 
*เดินหน้าถอนฟัน.... /ตาย